Kontakt

lenka.kerdova@hotmail.com

tel.+420 732 167 538

webwww.lenkakerdova.cz

nehody IV

Nehody I

z cyklu obrazů inspirovaném novinovými zprávami

Datum
2008
Velikost
cca 40 x 50 cm
Technika
kombinovaná technika na plátně