Kontakt

lenka.kerdova@hotmail.com

tel.+420 732 167 538

webwww.lenkakerdova.cz

img_0082

postel 00

východisko pro cyklus „postel“

Datum
2016
Velikost
20 x 15 cm
Technika
analogová černobílá fotografie