Kontakt

lenka.kerdova@hotmail.com

tel.+420 732 167 538

webwww.lenkakerdova.cz

03 / 09 / 2016

výstava v showroomu fy Boca